chate basla duygu sohbet giriş

Patronunuz SSK priminizi düşük ücretten öderse ne olur?

İşveren primlerinizi gerçek ücretinizden ödemezse, hapis cezasına bile katlnmak durumunda kalabilir. Ayrıca bugüne kadar aldığınız net tutar ne ise onu ödemek zorunda. Maaşınız düşüremez. Eğer gerçek ücretinizin brüt tutarı üzerinden prim ödemezse yani 1100 TL üzerinden prim öderse, ileride alacağınız emekli aylığı her ay için 2 TL düşer. Yargıtay, yüksek maaş aldığı halde primi gerçek ücretten yatırılmayanların, kıdem tazminatını alarak işten ayrılabileceğine hükmetti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, sosyal güvenlik primleri asgari ücretten gösterilen ve fazla mesai ücretleri ödenmeyen işçinin iş akdini feshetmesini haklı buldu. Daire, “İşçinin SSK primlerinin, hiç yatırılmaması veya gerçek ücretten yatırılmaması ile fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesinin, işçiye iş akdini haklı nedenle fesih imkanı verdiğinin tartışmasız” olduğunu vurguladı.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir